Tag: Nalini Raval

Posted in ગદ્ય સાહિત્ય

એ રાત

નલિની રાવલ                ” પપ્પા…..તમને હું રોજ પત્ર લખું છું…મારી ડાયરીમાં. ૨૦૦૦ નાં વર્ષથી લખાયેલા ૨૧ વર્ષના લાંબા ગાળાના…

આગળ વાંચો