આજકાલના ધમાલ ભર્યા વ્યાવસાયિક અને પારિવારિક જીવનમાં પુસ્તક વાંચવાનો સમય કાઢવો એક પડકાર જ છે. આથી જન સમુદાય તેમને મળતા ટૂંકા વિરામો જેમકે પ્રવાસ આદિના સમયમાં તથા પ્રજ્ઞાચક્ષુ મિત્રો પણ સાહિત્યને માણી શકે તેવા ઉદ્દેશ્યથી ગુજરાતી શ્રાવ્ય પુસ્તકો (Gujarati Audio Book) વિકિસ્રોત પર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પરિયોજના અંતર્ગત નીચે જણાવેલ પુસ્તકો શ્રાવ્ય માધ્યમમાં ઉપલબ્ધ છે:

 

ક્રમ નામ લેખક પ્રકાર ધ્વનિ શોર્ટ URL
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4j9
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LaL
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvW
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvV
સોરઠી બહારવટીયા – ભાગ પહેલો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/KE9
સોરઠી બહારવટીયા – ભાગ બીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvU
સોરઠી બહારવટીયા – ભાગ ત્રીજો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/LvT
તુલસી-ક્યારો ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/5iS
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/6Fq
૧૦ વેવિશાળ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/6e$
૧૧ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/7Ru
૧૨ સમરાંગણ ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/7gX
૧૩ રા’ગંગાજળિયો ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકસાહિત્ય – વાર્તા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/8P7
૧૪ વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/Yin
૧૫ માણસાઈના દીવા ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/DV7
૧૬ સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/JTN
૧૭ કરણ ઘેલો નંદશંકર મહેતા નવલ કથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/MFY
૧૮ પ્રતિમાઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલિકા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/MSo
૧૯ સાસુવહુની લઢાઈ મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/RiC
૨૦ હીરાની ચમક રમણલાલ દેસાઈ નવલિકા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/Ubx
૨૧ કંકાવટી ઝવેરચંદ મેઘાણી વ્રતકથા સંગ્રહ નિશા દેસાઈ https://w.wiki/a5H
૨૨ દાદાજીની વાતો ઝવેરચંદ મેઘાણી વાર્તા સંગ્રહ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/cqd
૨૩ લીલુડી ધરતી – ૧ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/gKU
૨૪ લીલુડી ધરતી – ૨ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/h7B
૨૫ નિરંજન ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/trg
૨૬ અપરાધી ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/wcg
૨૭ પ્રભુ પધાર્યા ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/335j
૨૮ ઋતુના રંગ ગિજુભાઈ બધેકા બાળ સાહિત્ય રાજલ શુક્લ https://w.wiki/3Ax6
૨૯ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ – પ્રથમ ખંડ ગાંધીજી ચળવળ ઇતિહાસ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3B8h
૩૦ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ – દ્વિતિય ખંડ ગાંધીજી ચળવળ ઇતિહાસ મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3BkM
૩૧ ફ્લૉરેન્સ નાઇટિંગેલનું જીવન ચરિત્ર શારદા મહેતા જીવન ચરિત્ર નેહા દેઢિયા https://w.wiki/3G87
૩૨ ગુજરાતનો જય – ખંડ ૧ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3XSF
૩૩ ગુજરાતનો જય – ખંડ ૨ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/3XSG
૩૪ ભારેલો અગ્નિ – ખંડ ૧ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYA
૩૫ ભારેલો અગ્નિ – ખંડ ૨ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYG
૩૬ ભારેલો અગ્નિ – ખંડ ૩ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYH
૩૭ ભારેલો અગ્નિ – ખંડ ૪ રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોર્ડન ભટ્ટ https://w.wiki/4LYJ
૩૮ વેળાવેળાની છાંયડી ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/5VB3
૩૯ જયંત રમણલાલ દેસાઈ નવલકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/5WN$
૪૦ વ્યાજનો વારસ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/5wyH
૪૧ સોરઠી સંતો ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્રકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/67ve
૪૨ પુરાતન જ્યોત ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્રકથા મોડર્ન ભટ્ટ https://w.wiki/6H3S

માહિતી સ્રોત : વિકિસ્રોત


દુખદ તાજા કલમ:
જ્યારે હું આ પોસ્ટ પ્રકાશન માટે શીડ્યુલ કરી રહ્યો હતો ત્યારે કાળ પર મારા હસતો હશે કે તારી આ પોસ્ટ શ્રી મોડર્ન ભટ્ટ માટેની શ્રદ્ધાંજલિ બની જશે.
અશોક વૈષ્ણવ