Tag: ફરી પ્રકૃતિને ખોળે

Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

પ્રવાસી પક્ષીઓનો ઋતુપ્રવાસ

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા ઋતુપ્રવાસ ઉપર નીકળતા પક્ષીઓની દુનિયા ખુબજ અલગ પ્રકારની રચના છે. જીવશ્રુષ્ટિના વિવિધ જીવમાં ઋતુપ્રવાસ એ તેમની જિંદગી અને ભવિષ્ય માટે…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

પક્ષીની ચાંચ જોઈને ખબર પડે કે તેનો ખોરાક શું છે!

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા કુદરત બહુ અજાયબીઓથી ભરેલું છે. દરેક જીવમાં જુદા પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓ જોવા મળે છે . દરેક જીવના અંગનો આકાર અને રચના…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

પર્યાવરણની અસહ્ય તકલીફોનો એકજ ઉપાય, ફરી કુદરતના ખોળે

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા આજે વિશ્વભરમાં ચારે અનેક પ્રકારની તરફ પ્રાકૃતિક આપદાઓ આવે છે અને હવે તેની સંખ્યા અને તીવ્રતા વધતી જાય છે. “કલાઇમેટ…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

હરશ્રૃંગાર પારિજાત

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા પારિજાત અથવા પારિજાતકના સંસ્કૃત નામથી ઓળખાતું આ મધ્યમ કદનું વૄક્ષ છે. આ વૃક્ષ માટે સુંદર અથવા અતિ સુંદર શબ્દ નાનો…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

દૂધરાજ/ શાહી બુલબુલ

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા નર દૂધરાજ દેખાવે ખુબજ ધ્યાનાકર્ષક હોય છે. રંગ અને રૂપે તેમજ મધ્યમ કદ અને શરીર શૌષ્ટવ જુવો એટલે બસ જોતાજ…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

અહો આશ્ચર્યમ, કુદરતની કેવી અજાયબ રચના

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા કુદરતની સૃષ્ટિ મનોહારી છે.  કુદરતના ખોળે દરેક જીવ કોઈક ચોક્કસ ભૂમિકા સાથે જન્મેલા છે. અગન, ગગન, વગડે, જળ અને જમીન…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

માથું બોડકુ પણ દેખાવે ભભકાદાર પહાડી ગીધ અને હિમાલયન ગીધ

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા ગરુડ/ ઇગલ જેવું માથું અને સિંહ જેવી કેશવાળી વાળું ભપકાદાર પક્ષી એટલે પહાડી ગીધ. માથુ  અને ગળુ બોડકુ પીળા રંગનું…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

રવાઇડો ઘુવડ: તમારી આંખમાં તેની ચમકતી પીળી આંખ પરોવવાથી ગભરાતું નથી

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા કુદરત એટલી અજાયબ છે કે જુદાજુદા જીવને અનોખા રંગરૂપ અને વિવિધ લાક્ષણિકતા આપેલી છે.  અનોખી ચમકતી પીળી આંખવાળું નિશાચર પક્ષી…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

સોહામણું શ્યામશિર ટપુશીયુ

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા શ્યામશિર ટપુશીયુ તેમના માથાના કાળા રંગની સામ્યતાના લીધે તેમના કુળના કથ્થઈ ટપસીયુની જેમ બ્લેક હેડેડ મુનિઆ તરીકે પણ ઓળખાય છે….

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

અરે, આ પક્ષીનું નામ ‘અમનદાવા’ અમદાવાદ નામ ઉપરથી પડ્યું છે – અવાદવાત/ અમનદાવા

ફરી કુદરતના ખોળે લાલ ટપૂસીયૂં/ લાલ મુનિયા/ Red avadavat / Strawberry* finch / Amandava amandava / કદ: ૩ ઇંચ થી ૪ ઇંચ લંબાઈ – ૯…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

રૂપાળું હરિયલ જે જમીન ઉપર ભાગ્યેજ ઉતરે

ફરી કુદરતના ખોળે હરિયલ/ Yellow  Footed  Green  Pigeon  / Yellow  Legged  Green  Pigeon / મરાઠી: હોલા – હરિયલ કદ: ૨૯ સે. મી. થી ૩૩ સે….

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

અહીં તહીં નાચતી ફરે, નાચણ કહો કે પંખો

ફરી કુદરતના ખોળે નાચણ/ પંખો/ White Browed Fantail અને White  Spotted  Flycatcher  / ટપકીલી નાચણ/ પહાડી નાચણ *કદ: ૧૭ સે.મી, ૭.૫ ઇંચ. વજન: ૧૦ થી…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

માળાની ગૂંથણીની માહિર સુગરી

ફરી કુદરતના ખોળે સુગરી/ બાયા/ Weaverbird / Ploceus philippinus / કદ : ૧૫ સેન્ટિમીટર, ૬ ઇંચ જગત કીનખાબવાલા જુના જમાનામાં સુગરીનો ઉપયોગ શેરીમાં પક્ષીની કેળવેલી…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ચાતક/ મોતીડો/ Pied Crested Cuckoo / હિન્દી: पपीहा / સંસ્કૃત:चातक

ફરી કુદરતના ખોળે જગત કીનખાબવાલા કદ: ૧૨ ઇંચ/ ૩૨ સે.મી ભારતવર્ષ, એશિયા અને આફ્રિકામાં જોવા મળતું ચાતક એક કોયલના કુળનું પક્ષી છે. ચાતક પક્ષીનું નામ…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : પક્ષીની આંખની વિવિધતા અને કાબેલિયત

જગત કીનખાબવાલા          કુદરતમાં નાનામોટા અસંખ્ય જીવ છે અને દરેકમાં અકલ્પનિય વિવિધતા અને કાબેલિયત ભરેલી છે. એટલી બધી વિવિધતા છે કે  વિવિધતા…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : વૈયું

વૈયું/ Rosy Starling (Pastor roseus) / Rose-coloured starling જગત કીનખાબવાલા ૨૩ સેન્ટિમીટર, ૯ ઇંચ નું કદ ટેક્નિકલ વૈજ્ઞાનિક શોધ અને વૈયા ચમકતું કાળું, અવ્યવસ્થિત ચોટલી…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : ખટમીઠાં શેતૂર, મલબેરી અને સિલ્ક/ રેશમના કીડા

શેતૂર / Mulberry /Morus alba / Silkworm mulberry જગત કીનખાબવાલા એક જમાનામાં સાચું સિલ્ક બનતું તેના માટેના સિલ્કવોર્મ/ રેશમના કીડા ઉછેર માટેનું જૂનું અને જાણીતું…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : ચિંતનશીલત અનંતમાં ઊડતી સમડી

જગત કીનખાબવાલા સમડી એક વ્યાપક પ્રમાણમાં આકાશમાં ઉડતું જોવા મળતું શિકારી પક્ષી છે. તે તકવાદી પક્ષી ગણાય છે. શિકાર ને શોધવા માટે હવામાં ચબરાક રીતે…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : પક્ષીઓના માળા – આજના સમયમાં પક્ષીઓની સમસ્યા

જગત કીનખાબવાલા હાલમાં જયારે આખું વિશ્વ  પર્યાવરણ સામે પડકાર ઝીલી રહ્યું છે, ત્યારે પક્ષીઓનું વિશ્વ એમના પોતાના અસ્તિત્વ માટે મોટા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે….

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : મનમોહક મોર અને ઢેલ

મોર (નર) અને ઢેલ (માદા) / Indian Peafowl /Scientific name: Pavo Cristatus / Peacock  (male ) Peahen  (female) જગત કીનખાબવાલા કદ: વિશાળ ૪૦ થી ૪૬…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : ઝાડ ઉપર બે પગે ચડ – ઉતર કરતું લક્કડખોદ

કાબરો લક્કડખોદ / Yellow fronted Pied Woodpecker / Dendrocopos mahrttensis જગત કીનખાબવાલા લક્કડખોદ શબ્દ સાંભળો અને તરત યાદ આવે કે આતો પક્ષીનું નામ! હા, જોયું…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : શ્રીફળ એટલે માંગલ્ય ફળ

જગત કીનખાબવાલા                 હું ૭ અથવા ૮ ધોરણમાં ભણતો હતો અને મારા માતાને મેં કહ્યું કે મારે હનુમાન દાદાના મંદિરે મારા મિત્ર જોડે દર્શન કરવા…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : ‘વૃક્ષ’ની અજાયબ વાતો

જગત કીનખાબવાલા પંચતત્વની ધારક અને પોષક પ્રકૃતિ વંદનીય છે. પ્રકૃતિ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જરૂરી છે. પ્રકૃતિ એ પૃથ્વી, પાણી, અગન, ગગન અને પવન એ…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : કીડી નાની,પણ મસમોટો રૂઆબ

જગત કીનખાબવાલા *કીડીનું એક દર, એટલે કે રાફડો કેટલો મોટો કલ્પી શકો છો?* દુનિયામાં જુદી જુદી જગ્યાએ કીડીના મોટા રાફડા શોધાયા છે અને તેનો અભ્યાસ…

આગળ વાંચો
Posted in વિજ્ઞાન અને ગણિત

ફરી કુદરતના ખોળે : પોપટ / સુડો/ Rose ringed Parakeet/ Ring-necked parakeet / Hindi: तोता, मिठू, लिबर तोता

અહા,પોપટ મીઠ્ઠું, શિર્ષાશન અવસ્થામાં પણ ઊંઘે જગત કીનખાબવાલા  અવાજની મીઠાશને કારણે તેનું લાડકું નામ પડ્યું *મીઠ્ઠું*. નાનું બાળક હોય કે મોટેરું કોઈપણ, દરેક જણ પોપટને…

આગળ વાંચો