નિર્ધાર મક્કમ હોય તો મારગ તો મળે (જ)

૧૦૦ શબ્દોની વાત

તન્મય વોરા

જીવનમાં કે કામમાં, જ્યારે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાનો આવે ત્યારે આપણી પહેલી સાહજિક પ્રતિક્રિયા ફરિયાદ કરવાની, કે બીજાંને દોષ દેવાની કે પછી બાહ્ય સંજોગો સામે લાચારી બતાવવાની હોય છે.

જો એમ કરવાથી સમસ્યા આપણી સમક્ષ સ્પષ્ટ થતી હોય કે તેમ કરવાથી સમસ્યાનો  સ્પષ્ટ સ્વીકાર કરી શકાતો હોય તો તો વાંધો નહીં. પણ મોટા ભાગે ફરિયાદો કરનારાં સમસ્યાનું સમાધાન કરવાને બદલે ફરિયાદો કરીને બેસી રહેતાં હોય છે.

જે પ્રતિબદ્ધ નથી તે દોષ કાઢ્યા કરશે જ્યારે પ્રતિબધ્ધ લોકો માર્ગ કાઢશે. – ડાન રૉકવેલ

હવે પછી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મુકાઓ ત્યારે જરૂર યાદ રાખજો કે નિર્ધાર મક્કમ હોય તો મારગ તો મળે (જ) છે!


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com
· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: tanmay.vora@gmail.com

Author: Web Gurjari

1 thought on “નિર્ધાર મક્કમ હોય તો મારગ તો મળે (જ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.