કાવ્યાનુવાદ – I come and stand at every door : આપ સૌના બારણાં હું ખખડાવું છું

I come and stand at every door

            –  Nâzım Hikmet Ran (1902 – 1963)

I come and stand at every door
But no one hears my silent prayer
I knock and yet remain unseen
For I am dead, for I am dead

I’m only seven although I died
In Hiroshima long ago
I’m seven now as I was then
When children die they do not grow
My hair was scorched by swirling fire
My eyes grew dim, my eyes grew blind
Death came and turned my bones to dust
And that was scattered by the wind

I need no fruit, I need no rice
I need no sweets nor even bread
I ask for nothing for myself
For I am dead, for I am dead

All that I ask is that for peace
You fight today, you fight today
So that the children of this world
May live and grow and laugh and play…

 અનુવાદ :

લતા હિરાણી

આપ સૌના બારણાં હું ખખડાવું છું
એક પછી એક દરવાજે ટકોરા મારું છું
પણ કોઈ મારી મૂક પ્રાર્થના સાંભળતું નથી

કોઈ મને જોઈ શકતું નથી.
કેમ કે હું મૃત્યુ પામેલી છું, મૃત્યુ પામેલી છું !!
મરેલાંને કોણ જોઈ શકે ?

હું મરી હિરોશીમાના બોમ્બમારામાં 
એ વખતે હું સાત વર્ષની હતી
અને આજેય હું સાત વર્ષની જ છું.
મરેલાં બાળક મોટાં થતાં નથી

પહેલાં મારા વાળ ભડભડ સળગી ગયા
પછી મારી આંખો બળી,
મને દેખાતું બંધ થયું.
મારા હાડકાં સળગીને રાખ થયાં
અને તેજ હવામાં એ રાખ ઊડી ગઈ
મને ફળો કે ભોજન નથી જોઈતું
કે નથી જોઈતી મીઠાઇ
હું મારા માટે કંઇ માગતી નથી
કેમ કે હું મૃત્યુ પામેલી છું, મૃત્યુ પામેલી છું !!

હું માંગુ છું માત્ર શાંતિ
તમે લડો, તમે લડો
શાંતિ માટે 
જેથી આ વિશ્વના બાળકો

શાંતિથી જીવી શકે, હસી શકે અને રમી શકે…
 
 કવિ નાઝીમ હિકમત રાન (૧૯૦૨-૧૯૬૩) એક તુર્કી કવિ, નાટ્યકાર, નવલકથાકાર, પટકથા લેખક અને નિર્દેશક હતા. તેઓ તેમના ‘ગીતનુમા પ્રવાહિતા ધરાવતા વિધાનોમાટે પ્રખ્યાત હતા. ‘રોમેન્ટિક કોમ્યુનીસ્ટ’ અને ‘રોમેન્ટિક ક્રાંતિકારી’ ગણાતા તેમને વારંવાર રાજનૈતિક માન્યતાઓ માટે ગિરફ્તાર કરવામાં આવતા. તેમણે પોતાની પ્રૌઢાવસ્થા મોટાભાગે જેલમાં કે દેશનિકાલ થઈને વિતાવી. 
તેમની કવિતાઓનો 50 થી વધુ ભાષાઓમાં અનુવાદ થયેલો છે. તેમનું પ્રથમ કાવ્ય સીલેબીક મીટર(છંદ)માં હોવા છતાં તેઓ પોતાને સીલેબીક કવિઓથી જુદા ગણે છે. તેમની કાવ્ય વિભાવનાના વિકાસ સાથે છંદોનું સંકીર્ણ સ્વરૂપ તેમના માટે મર્યાદિત બન્યું અને તેમણે નવા સ્વરૂપો શોધવાનું શરુ કર્યું અને અછાંદસ લખવાનું શરુ કર્યું જે તુર્કી ભાષાની સમૃદ્ધ પુંજી સાથે સુમેળભર્યું લાગતું. તેઓ યુવા સોવિયેત કવિઓથી પ્રભાવિત હતા જેમણે ભવિષ્યવાદની હિમાયત કરી.
 


વેબ ગુર્જરી પર પ્રકાશન અંગેની વિચારણા સારૂ આપની કવિતા નીચેનાં વીજાણુ સરનામે પદ્ય વિભાગનાં સંપાદકોને મોકલી શકો છો-

સુશ્રી દેવિકા ધ્રુવ – ddhruva1948@yahoo.com
સુશ્રી રક્ષા શુક્લ – shukla.rakshah@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.