સવાર અને સવારી

મહેન્દ્ર શાહનાં કળાસર્જનોનો સંપુટ

 

Mahendra Shah - Sampoot - The rider and the ride

 


મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Author: Web Gurjari

3 thoughts on “સવાર અને સવારી

  1. 🌹Gives remembarance of childhood , But lucky to see the same here in some of the states of USA too 🌹🙏🙏🙏

  2. મહેંન્દ્ન ભાઇ:
    અદભૂત! તમારા ચિત્રાંકનો પર હું આફ્રિન છું.
    આભાર અને ધન્યવાદ.
    હિમાંશુ ત્રિપાઠી , આલ્બની, ન્યૂ યોર્ક .

Leave a Reply

Your email address will not be published.