6 thoughts on “મહેન્દ્ર શાહનાં ઓગસ્ટ ૨૦૨૧નાં સર્જનો

  1. નમસ્તે મહેન્દ્રભાઈ,
    કુશળ હશો.
    બહુ જ સરસ મઝાનાં કારટુન મહેન્દ્રભાઈ. કેટલાકમાં ખડખડાટ હસવાનું મળ્યું. મોકલવા બદલ હાર્દીક આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published.