વ્યંગ્ય કવન : (૫૬) – ધરમનો..

હરદ્વાર ગોસ્વામી

રહ્યો નથી રણકાર ધરમનો,
તૂટી ગયો છે તાર ધરમનો.

ગુરુવર્યના ગજવામાંથી,
સરસર સરતો સાર ધરમનો.

રાતે ચોર લૂટારાઓનો,
દિવસે છે અંધાર ધરમનો.

શંખ, આરતી, લઇ ઊભો છે,
એ છે વહિવટદાર ધરમનો.

રાખો એને રામભરોસે,
માણસ છે બીમાર ધરમનો.

વાલ્મિકી ‘ને વ્યાસ બને છે,
જેણે ખાધો માર ધરમનો.

બાકી સઘળે મંદી મંદી,
ધંધો ધમધોકાર ધરમનો
.


શ્રી હરદ્વાર ગોસ્વામીનો સંપર્ક hardwargoswami@gmail.com વિજાણુ સરનામે થઈ શકે છે.


સંકલન : દેવિકા ધ્રુવ / રક્ષા શુક્લ – સંપાદકો – પદ્ય વિભાગ


વેબ ગુર્જરી પર પ્રકાશન અંગેની વિચારણા સારૂ આપની વ્યંગ્ય કવિતા નીચેનાં વીજાણુ સરનામે પધ્ય વિભાગનાં સંપાદકોને મોકલી શકો છો-

સુશ્રી દેવિકા ધ્રુવ – ddhruva1948@yahoo.com
સુશ્રી રક્ષા શુક્લ – shukla.rakshah@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.