લુત્ફ-એ-શેર : મણકો #૨૩

ભગવાન થાવરાણી

ઉર્દૂ શાયરોમાં ખાસ્સી સંખ્યામાં બદાયુની છે. સૌથી વિખ્યાત શકીલ બદાયુની ઉપરાંત ફાની, અસદ અને ખાસ તો ફહમી બદાયુની . નાની બહરના શેરો – ગઝલોમાં ફહમી સાહેબ લાજવાબ  છે. એમનો એક સીધો – સાદો શેર જુઓ :

હમારા હાલ તુમ ભી પૂછતે હો !
તુમ્હેં માલૂમ હોના ચાહિયે થા ..

કેવી સરળ છતાં ધારદાર વાત ! એ મહેણું છે, ફરિયાદ છે, ઠપકો છે, વેણ છે, નિરાશા છે, શું નથી !  ‘ તું ઊઠીને ! તું પણ મારો હાલ પૂછીશ ? તારી પાસેથી આ આશા નહોતી રાખી. તને તો મારા હાલની પ્રતિક્ષણ ખબર હોવી જોઈતી હતી ! ‘ 

અને આ જ વાત ફહમી સાહેબ જરા જૂદા અંદાઝમાં કઈ રીતે કરે છે એ જૂઓ :

પૂછ લેતે વો બસ મિઝાજ મેરા
કિતના આસાન થા ઈલાજ મેરા ..

આ બન્ને શેરોનો જાણે જવાબ વાળતા હોય તેમ, એક ગુમનામ શાયર લખે છે :

અગર વો પૂછ લેં હમ સે
કહો – કિસ બાત કા ગમ હૈ
તો ફિર કિસ બાત કા ગમ હૈ
અગર વો પૂછ લેં હમ સે


શ્રી ભગવાન થાવરાણીનો સંપર્ક bhagwan.thavrani@gmail.com વીજાણુ પત્રવ્યવહાર સરનામે થઈ શકશે.

Author: admin

1 thought on “લુત્ફ-એ-શેર : મણકો #૨૩

Leave a Reply

Your email address will not be published.