નિત નવા વંટોળ : ન્યૂ યોર્ક,ન્યૂ યોર્ક :: ૧ ::

પ્રીતિ સેનગુપ્તા


Newyork-Newyork-1-Jan-2020


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Author: Web Gurjari

1 thought on “નિત નવા વંટોળ : ન્યૂ યોર્ક,ન્યૂ યોર્ક :: ૧ ::

  1. બિલકુલ સાચી વાત. ન્યૂયોર્કમાં રહ્યાં હોય તે જ જાણે..એ અન્ય દેશો માટે દરવાજો છે; તો પા પા પગલી કરનાર માટે આશાનો મિનારો છે. ન્યૂયોર્કમાં સ્વયં સિધ્ધ થઈ શકાય છે! બધા જ નાદની સરગમ છે. વાહ.બહોત ખૂબ પ્રીતિબહેન..
    ‘ધ બિગ એપલ’ વાળી વાત પણ એકદમ યથાર્થ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.