Tag: Chandulal Bahecharlal Patel

Posted in પરિચયો

ભગવદગોમંડળના સંપાદક સ્વ. ચંદુલાલ બહેચરલાલ પટેલના જીવનની એ અસહ્ય ક્ષણો….

લ્યો, આ ચીંધી આંગળી રજનીકુમાર પંડ્યા “એમનું જમણું અંગ ખોટું પડી ગયું છે, જમણો હાથ ઊપડતો નથી. વાચા છે, પણ બહુ કષ્ટથી ઉઘડે છે, લખી…

આગળ વાંચો