Tag: Ayaz Jhansvi

Posted in ચિંતન

લુત્ફ-એ-શેર : મણકો # ૩૭

ભગવાન થાવરાણી ચાલો, ફરી જઈએ એ શાયરો ભણી જેમનું નામ ઓછું જાણીતું છે અથવા સાવ અજાણ્યું. અયાઝ ઝાંસવી. આ નામ મેં પહેલાં ક્યારેય નહોતું સાંભળ્યું….

આગળ વાંચો