4 thoughts on “સ્થાપત્ય વિષય પરનાં ચિત્રણો અને રેખાંકનો [૨]

  1. કલાનો નમુનો એક બેહતરીન નમુનો તમે રજુ કરીને તમે એક સીધહસ્ત કલાકાર છો ઇશ્વર તમારી કલાને વધુ નિખારે એજ અભ્યર્થના.
    મોઇનુદ્દીન મનીઆર

  2. આપના ચિત્રો અને રેખાંકનોનો હું ચાહક છું. આપનું સર્જન અપ્રતીમ છે. આપ આપની આ પ્રવ્રુત્તિ અવિરત ચાલુ રાખો અને ઇશ્વરની ક્રુપા આપના ઉપર હમેશાં રહે તેવી અભ્યર્થના.

    રજનીકાન્ત વ્યાસ

Leave a Reply

Your email address will not be published.