મંદી છે

વ્યંગ્ય કવન

હરદ્વાર ગોસ્વામી

 

ગણી ગણીને શ્વાસો લેજો, મંદી છે.

સપનાંને સમજાવી દેજો, મંદી છે.

 

ટોકન સંબંધોનું આપી રાખો પણ,

કદી ન કરજો દસ્તાવેજો, મંદી છે.

 

મોટર-કુલર, ફ્લેટ-ફ્રીજ ને મજા મજા,

છાના માના બેસી રહેજો, મંદી છે.

 

દૂર દૂર છે દરિયા ને રણ રસ્તામાં,

પર્વત પર્વતમાં જ વહેજો, મંદી છે.

 

એક ખજાનો ભર્યો-ભાદર્યો ભીતરમાં,

કોઈને ના કદી ય કહેજો, મંદી છે.


વેબ ગુર્જરી પર પ્રકાશન અંગેની વિચારણા સારૂ આપની વ્યંગ્ય કવિતા નીચેનાં વીજાણુ સરનામે પદ્ય વિભાગનાં સંપાદકોને મોકલી શકો છો-

સુશ્રી દેવિકા ધ્રુવ – ddhruva1948@yahoo.com
સુશ્રી રક્ષા શુક્લ – shukla.rakshah@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.