મહેન્દ્ર શાહનાં જાન્યુઆરી ૨૦૨૨નાં સર્જનો

મહેન્દ્ર શાહનાં જાન્યુઆરી ૨૦૨૨નાં સર્જનો 0502022

શેમારૂ, યુ એસ એ દ્વારા સ્પોન્સર્ડ ધ ગ્રેટ અમેરિકન ગુજ્જુ શૉ પર મહેન્દ્રભાઈ શાહનો ઈન્ટરવ્યુ @ ૩૦.૧૬ નીચે આપેલ લિંક પર સાંભળી શકાય છે.

https://fb.watch/aCIMS3JvHB/


મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.