કાવ્યાનુવાદ : Spring / વસંત

૧૯૦૪માં ચીલીના એક નાનકડા ગામમાં જન્મેલ પાબ્લો નેરુદા એક મહાન સ્પેનીશ કવિ હતા. તેમનુ મૂળ નામ નેફતાલી રિકાર્ડો રેયેસ બાસોઆલ્ટો  હતું. કહેવાય છે કે,  તેમણે વિખ્યાત ચેક કવિ જેન નેરુદા પ્રત્યેના માનરૂપે, પોતાનું ઉપનામ પસંદ કર્યું હતું!!  તેમને નોબેલ પ્રાઈઝ પુરસ્કાર પણ મળ્યો હતો. મળેલ માહિતીને આધારે જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ હંમેશા લીલી શાહીથી લખતા. પ્રકૃતિ, પ્રણય અને જીવન તરફની એક પોતીકી દૄષ્ટિ તેમના કાવ્યોની વિશેષતા.
 
શ્રી પાબ્લો નેરુદાની એક સુંદર કૃતિ ઃ Spring.
અનુવાદ. કવિ શ્રી સુરેશ જોષી.
 
Spring: Pablo Neruda

The bird has come
to bring light to birth.
From every trill of his,
water is born.

And between water and light which unwind the air,
now the spring is inaugurated,
now the seed is aware of its own growing.
the root takes shape in the corolla,
at last, the eyelids of the pollen open.

All this accomplished by a simple bird
from his perch on a green branch.

અનુવાદઃ સુરેશ જોષીઃ

વસંત

પંખી આવી પહોંચ્યું છે
પ્રકાશ આપવા,
એના દરેક ટહુકામાંથી,
જળ જન્મે છે.

અને હવાને ઊખેળતાં જળ અને પ્રકાશ વચ્ચે
હવે વસંતનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે.
હવે બીજને પોતાનાં પાંગરવાનું ભાન થઈ ચૂક્યું છે;
હવે મૂળ પુષ્પદલ પર બિરાજે છે,
આખરે પુષ્પરજના પોપચા ખૂલ્યાં છે.

આ બધું સિદ્ધ કર્યું એક સાદાસીધા પંખીએ
એક લીલી ડાળ પર બેઠાં બેઠાં.  


વેબ ગુર્જરી પર પ્રકાશન અંગેની વિચારણા સારૂ આપની વ્યંગ્ય કવિતા નીચેનાં વીજાણુ સરનામે પદ્ય વિભાગનાં સંપાદકોને મોકલી શકો છો-

સુશ્રી દેવિકા ધ્રુવ – ddhruva1948@yahoo.com
સુશ્રી રક્ષા શુક્લ – shukla.rakshah@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.