6 thoughts on “મહેન્દ્ર શાહનાં ઓક્ટોબર ૨૦૨૧નાં સર્જનો

  1. વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮ નવા વરસે તમને બધાને નુતનવર્ષાભિનંદન, સર્વે વાંચક મિત્રોનું શરીર સ્વાસ્થ્ય કુશળ રહે.
    શ્રી મહેન્દ્ર ભાઈ શાહ ના રમૂજી કટાક્ષ ચિત્રોની રજૂઆત ગમી.
    આભાર.

  2. સર્વે મિત્રો ને વિક્રમસંવત ૨૦૭૩ નાં નવાવર્ષનાં અભિનદન.
    શ્રી મહેન્દ્રભાઈ શાહ ના રમૂજી અને કટાક્ષ ભરેલાં કાર્ટૂનઓ વાંચવા અને જોવાનું ગમ્યું .
    બધાં મિત્ર વાંચકોનું શરીર સ્વાસ્થ્ય કુશળ રહે,

Leave a Reply

Your email address will not be published.