વાર્તામેળો – ૩ – વાર્તા તેરમી – ગુરુજીના આશીર્વાદ

બિપીનચંદ્ર વિષ્ણુભાઈ પંચાલ,
શિક્ષક દિવાન બલ્લુભાઈ પ્રાથમિક શાળા,
કાંકરિયા, અમદાવાદ

વાર્તામેળો-૩-વાર્તા-તેરમી-ગુરુજીના-આશીર્વાદ-બિપીનચંદ્ર-વિષ્ણુભાઈ-પંચાલ


સંપર્ક : દર્શા કિકાણી : ઈ –મેલ – darsha.rajesh@gmail.com

Author: Web Gurjari

1 thought on “વાર્તામેળો – ૩ – વાર્તા તેરમી – ગુરુજીના આશીર્વાદ

  1. બહુ સરસ અને ભાવવાહી વાર્તા છે. અભિનંદન, બિપીનભાઈ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.