૧૦૦ શબ્દોની વાત : સુખની ખોજ

તન્મય વોરા

ચર્ચાસત્રની સમુહ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેનાર ૧૦૦ લોકોને દરેકને ફુગ્ગા પર પોતપોતાનું નામ લખવાનું કહેવાયું. ફુગ્ગા એકઠા કરીને ભેળસેળ કરી નંખાયા. પછી જેવું બધાંને, પાંચ જ મિનિટમાં,પોતાનૂં નામ લખેલો ફ્ય્ગ્ગો શોધવાનું કહેવાયું કે ધાંધલધમાલ મચી ગઈ !

એટલે હવે બધાંને કહેવામાં આવ્યું કે જેને જે ફુગ્ગો મળે તે જેનું નામ લખ્યું છે તેને સોંપી દેવો. હવે, ગણતરીની મિનિટોમાં બધાંને પોતપોતાનો ફુગ્ગો મળી ગયો !

વક્તાએ કહ્યું, ‘સુખનું પણ આ ફુગ્ગા જેવું છે. તમારું પોતાનું સુખ શોધવથી જલદી નહીં મળે. પણ જે મળે તે બીજાં સાથે વહેંચશો તો કોઈને તેનું સુખ હાથવેંત બની જશે! અને તેમાં તમારૂં સુખ તો સમાયેલ હશે જ.”


આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.