વાર્તા મેળો – ૩ – વાર્તા દસમી – એક અદ્‍ભૂત દેવી

આયુષી નિકુલભાઈ નકુમ
ધો. ૯-બી, બાપ્સ સ્વામિનારાયણ વિદ્યામંદિર,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર

વાર્તા-મેળો-૩-વાર્તા-દસમી-એક-અદ્‍ભૂત-દેવી-આયુષી-નિકુલભાઈ-નકુમ


સંપર્ક : દર્શા કિકાણી : ઈ –મેલ – darsha.rajesh@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.