2 thoughts on “મહેન્દ્ર શાહની જૂન, ૨૦૨૦ની વ્યંગ્ય રચનાઓ

  1. અદભુત છાયાકારી ચિત્રાંકન અને અનુરૂપ વ્યંગ સાથે શ્રદ્ધાંજલિ.
    અભિનંદન.

  2. પેન્સિલનાં લસરકે ફોટોગ્રાફીનેય શરમાવી દીધી , વેલ ડેન સાહેબ સલામ છે આપની રેખાકૃતિઓને ……

Leave a Reply

Your email address will not be published.