૧૦૦ શબ્દોની વાત : તાજગીમય પ્રકાશ પ્રસારક યોદ્ધો

ઉત્પલ વૈષ્ણવ

પ્રકાશપુંજની તાજગી પ્રસારવા માગતા યોદ્ધામાં હિંમત અને ચપળતા એક સાથે હોવાં જોઈએ.

ત્રુટિયુક્ત વ્યૂહરચનાના બે નિશ્ચિત માર્ગ છે :

૧. વિના વિચારે કુદી પડવું

૨. બહુ વિચારે ચડી અમલ ઢીલમાં મુકવો

ત્રુટિનાં છટકાંમાં ન ફસાવા માટે યોદ્ધો દરેક પરિસ્થિતિ આગવી જ છે તેમ માનીને ચાલે છે. કોઈ મદદગાર માર્ગદર્શક નીતિનિયમ નથી કે ન હોવાં જોઈએ કોઈ લાગણી બંધન તે ચોક્કસપણે જાણે છે .

તો પછી તે દરેક વખતે સફળ જ કેમ થાય છે?

“હેતુ સ્પષ્ટ કર્યા સિવાય મેં કોઈ લડાઈ શરૂ નથી કરી ; લડાઈમાં મારી પુરી તાકાત અજમાવ્યા સિવાય કે નિર્ણાયક સફળતા મેળવ્યા સિવાય મેં કોઈ લડાઈ છોડી નથી.’


શ્રી ઉત્પલ વૈશ્નવનાં સંપર્ક વીજાણુ સંપર્ક સૂત્રો:

ઈ-મેલ: hello@utpal.me | Twitter: @UtpalVaishnav | Facebook | Skype: skype@utpal.me

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.