૧૦૦ શબ્દોમાં : શેની રાહ જોઇએ છીએ?

– તન્મય વોરા

ઓફીસ જતાં દરરોજ એક બહુ વિચારપ્રેરક અનુભવ થતો રહે છે.

મારા રસ્તામાં, ધમધમતા હાઇવે પર, બે ધુમાડીયાંમાંથી આછા-ભૂખરા રંગનો ધુમાડો ફૂક્યે રાખતું એક સ્મશાન-ગૃહ આવેલું છે. તેની પાસેથી પસાર થતાં હું મરણાધીનતાને જોઉં છું. આપણાં બધાંને માટે, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે જ – જીવનનાં મહામૂલાંપણાં અને આપણી પ્રાથમિકતાઓ વિશે વિચારવા માટે, ખરા અર્થમાં માનવી બનવા માટે કે ખુશ અને કૃતજ્ઞ થવા માટે એ બહુ પૂરતું, શક્તિશાળી કારણ છે.

જે લોકોએ મૃત્યુને કરીબથી જોયું છે, તેઓ, પછીથી, બહુ અર્થસભર જીવન જીવતાં થઇ જાય છે. પણ મારો મુદ્દો એ છે કે, તેમ કરવા માટે હલબલાવી નાખે તેવા અનુભવો થવાની રાહ જોવાની જરૂર ખરી….?

– – – – –

નોંધઃ કોઈ એક પ્રસંગે મારે બહુ જ પ્રતિભાશાળી અને અદ્‍ભૂત એવા કિરૂબ શંકરને મળવાનું થયું હતું. તેમની સાથેની વાતચીતમાંથી આ પૉસ્ટનો વિચાર પેદા થયો છે. હાલમાં તે જીવનની પ્રાથમિકતાઓની ખરી શોધ પર એક બહુ જ રસપ્રદ પરિયોજના – બાલદીને મારેલી લાત હતી નહતી કરીએ \ Unkick the bucket – પર કામ કરી રહ્યા છે.

– – – – –

આ શ્રેણીના લેખક શ્રી તન્મય વોરાનાં સંપર્ક સૂત્રઃ

· નેટ જગત પર સરનામું : QAspire.com

· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું:tanmay.vora@gmail.com

Author: Web Gurjari

Leave a Reply

Your email address will not be published.